Dragons Rugby Klub

Voorwoord

Welkom aan alle voornemende en huidige Dragons Rugby afrigters en spanbestuurders. Ons glo dat ons almal weer deel gaan uitmaak van die Dragons Rugby Klub waar rugby vrienskappe gebou word. Sonder almal se toewyding en insette sal dit nie moontlik wees nie. Ons weet dat almal nog steeds dieselfde passie het om deel te wees van die Dragons Rugby Klub. Die Dragons Rugby Klub se spelers (junior en seniors) het al verskeie hoogtes bereik deur die sport waarvoor ons almal lief is en ‘n passie voor het, en dit is die game – RUGBY. Dragon ouers en spelers het al in die verlede hegte vriendskappe gebou (op en van die speelveld af) wat ons in die komende seisoen wil voortbou en hoop om nog meer vriendskappe te bou.

Die Dragons leuse is tog – (Een maal n Dragon, altyd ‘n Dragon – Dragons For Life) Daar is nuwe opwindende planne en idees deur die nuwe bestuurspan op die tafel gesit wat gaan meebring dat dit n trots en voorreg gaan wees om deel van die Dragons Rugby Klub se afrigtings en spanbestuur korps te kan wees. Finale planne is al op die tafel gesit waar Dragons nou hul eie tuis gronde gaan hê vanwaar daar geoefen en gespeel gaan word. Die nuwe Dragons tuiste behoort teen vroeg volgende jaar beskikbaar te wees vir gebruik. Die Dragons Rugby Klub bestuur se visie is om die klub weer een van die voorste klubs in Pretoria te vestig, waar Dragons hoort. Die visie is slegs moontlik wanneer daar ervare en doelgerigte afrigters en spanbestuurders is wat deel uitmaak van ons familie – tog moet ons nie die ontwikkeling en die liefde vir die spel buite berekening laat nie.

Die aanstelling van afrigters en spanbestuur neem ‘n nuwe format aan deurdat alle voornemende afrigters en spanbestuur aansoek moet doen vir die poste waarna daar skriftelike aanstellings gedoen sal word deur die Dragons Rugby Klub Bestuur. Die Dragons Jeug en Senior Rugby Klub bestuurslede is baie opgewonde oor die nuwe rugbyseisoen wat voorlê met al sy uitdagings en wil almal vriendelik uitnooi – oud en jonk – om deel te word van die Dragons familie en weer hande te vat en saam die seisoen deur te maak. Aangeheg is die Prosedure en Voorwaardes uiteengesit vir alle voornemende afrigters en spanbestuurders en wil U hartlik uitnooi om die vorms te voltooi en terug te stuur aan Dragons Jeug Rugby bestuur vir oorweging en moontlike aanstelling. Weereens baie dankie vir U ondersteuning en hoop om U gou te ontmoet.

DRAGONS RUGBY KLUB
Prosedure en voorwaardes vir afrigters en spanbestuurders

Elke ouderdoms groep se afrigtingspan moet bestaan uit n voorspeler en n agterspeler afrigter en ook ‘n spanbestuurder. Indien daar meer as 40 spelers in ‘n ouderdoms groep is moet ‘n addisionele afrigter aangestel word, Boksmart se vereiste. (Die klub sal reel dat alle afrigters en bestuurders boksmart geakrediteer word). Dragons bestuur wil graag ons klub uitbou op goeie kwaliteit afrigting in elke oudersdomsgroep. Elke speler moet ontwikkel word en verskeie vaardighede moet aangeleer word. Dit is slegs moontlik wanneer goeie afrigters en spanbestuurders betrokke is. Elke afrigters en spanbestuurders word bemagtig deur hulle bloot te stel aan al die opleiding en kursusse wat deur die Blou Bul Unie aangebied word.

Rouan Cloete (‘n voormalige Goue Leeu speler en ervare afrigter) is deur bestuur genader as spesialis afrigter om insette en hulp aan die afrigters te verleen. Rouan dien ook tans op die bestuur as Hoof van afrigting en is ook betrokke by die Dragons senior klub as die hoof afrigter. Daar gaan ook afrigtings handleidings vir elke ouderdomsgroep oorhandig word om afrigters te help waar nodig. Die Dragons Klub wil alle afrigters aanmoedig om hul self te verbeter en toerus met nodige rugby kennis deur kursusse by te woon wat deur die Blou Bulle Rugby Unie aangebied word. (sien lys van kursusse hierby aangeheg) Hierdie is riglyne waarna ons toe STREEF ten einde ‘n formendale afrigtings korps by Dragons daar te stel: (alle afrigters gaan in die 2015 seisoen die geleentheid gegee word om die Dragons se minimum afrigtings standaarde te haal waarvan dit in 2016 n minimum vereiste gaan wees). 2016 Seisoen Afrigtings vereistes wat behaal moet word – Bulletjie afrigters: Boksmart, IRB Vlak 1 en Skeidsregter Vlak 1. Laerskool afrigters: Boksmart, IRB Vlak 1, IRB 7s en Skeidsregter Vlak 1. Hoerskool afrigters: Boksmart, IRB Vlak 2, BBRU Kondisionering en strapping kursus . Alle afrigtings poste is slegs vir ‘n kalender jaar van toepassing vanwaar daar jaarliks vir elke pos weer aansoek gedoen moet word. (behalwe waar daar skriftelik deur die bestuur ooreengekom is)

2015 Seisoen Afrigtings voorwaardes waaraan voldoen moet word

  • Bulletjie rugby en 0/8: Grondslag fase. Basiese beginsels. Moet ‘n liefde vir die sport by die speler kan vestig.
  • 0/9 en 0/10: Ervare/spesialis afrigters vir voor en agterspelers.
  • 0/11 – 0/16: Afrigters kan op ‘n roterende basis saam met hul span opskuif indien aan die vereistes voldoen en suksesvol is in hul aansoeke.
  • 0/18: Spesialis/Ervare afrigting volgens Dragons senior span standaarde.

Hierdie span is die trots en vlagskip van Dragons Jeug Rugby klub. ‘n Platform moet geskep word waar geen speler die Dragons klub verlaat na matriek nie en sy senior rugby by ‘n ander instelling gaan speel indien nog in Pretoria bly nie nie. Dragons senior groep se 0/20’s speel tans in die Carlton reeks wat die spelers die geleentheid bied om rugby op n mededingende vlak te speel. Moontlikhede bestaan dat afrigters van die junior klub na die senior spanne kan vorder indien daar aan die vereistes voldoen word. (minimum voorwaardes en ondervinding is van toepassing) Daar is ook van die Senior rugby genader om betrokke te raak by afrigting in die junior klub ten einde ervaring en kontiniteit in die Dragons Klub te behou.

Die bestuur van die Dragons Rugby Klub doen al die skriftelike aanstellings van afrigters en spanbestuurders in die onderskeie ouderdoms groepe en hul besluit is finaal. Nuut aangestelde afrigters en spanbestuurders van die Dragons Rugby Klub word by die Blou Bul Rugby Unie se afrigtersvereniging geregistreer wat deur die unie bepaal word. Al die Unie se voorwaardes en vereistes is op alle Jeug Klubs van toepassing. Elke afrigting op klub vlak moet in gedagte hou dat klub rugby oor die ontwikkeling van elke speler en die liefde vir rugby te kweek, maar tog nie afrig om te verloor nie. Dragons Jeug Rugby Klub rugby spelers het die volgende suksesse behaal:

  • Vanaf 2010 – 2014 het 129 spelers , 11 afrigters en 10 spanbestuurders van die Dragons Rugby Klub se junior spanne Provinsiale klere ontvang en die BBJRV by interprovinsiale toernooie verteenwoordig.
  • Vanaf 2010 – 2014 het 16 spelers , 3 afrigters en 1 spanbestuurder van Dragons senior spanne Provinsiale klere ontvang wat die Blou Bul Plateland span op Provinsiale toernooie verteenwoordig het.
  • Tans dien 4 van Dragons bestuurslede op die bestuur van die Blou Bul Jeug Rugby Vereniging en twee van ons besturslede dien op die Blou Bul Rugby Unie se Uitvoerende Bestuur. Die Dragons bestuur is baie trots op die suksesse wat behaal is deur elke speler en bestuurslid, maar beoog om die syfer nog baie hoër op skuif.All registrasies sal hanteer word deur die Bulletjie, Laerskool & Hoërskool Voorsitters. Die volgende oefenkampe word aan U bekend gestel - Oefen kamp vir afrigters: Hierdie sal bepaal word deur die aanvraag van afrigters by die Bulletjie, Laerskool & Hoërskool Voorsitters. Dit sal verkies word dat die hele groepering die oefen kamp bywoon en dat dit as verpligtend gesien word. Kontiniteit en spangees onder afrigters en spanbestuurders sal ook hier gekweek word. Oefen kamp vir spelers: Hierdie is gewoontlik ‘n moeilike situasie as gevolg van skole se rugby programme en die beskikbaarheid van spelers. Daar word voorgestel dat dit ‘n jaarlikse instelling word waar ons 2 x kampe oor ‘n naweek wil aanbied – (1) voor seisoen seisoen en dan (1) voor die klub seisoen in die Junie vakansie. Dragons Rugby Entiteit: Alle afrigters en spelers moet ten alle tye dieselfde lyk tydens klub wedstydes. Hier gaan streng dissipline toe gepas word.